Wat is de beste manier om overbelasting van uw boot te voorkomen? - Scheepskoorts (2023)

Laatst bijgewerkt op 31 juli 2020 doorAmit Abhishek

De beste manier om overbelasting van uw boot te voorkomen, is deze niet boven een bepaalde limiet te laden. Het is niet belangrijk omdat de Amerikaanse federale wet wil dat u binnen een limiet laadt. Maar ook omdat u uzelf en uw dierbaren veilig wilt houden in het water. Een boot kan maar een bepaald gewicht aan als hij stabiel is; verder wordt het onstabiel en kan het kapseizen.

Een boot is ontworpen om een ​​bepaald aantal passagiers te vervoeren; gewicht van lading en zijn eigen machines veilig onder variërende voorwaarde. Een boot kan bijvoorbeeld relatief meer gewicht veilig vervoeren bij lage snelheid bij kalm weer; dan bij hoge snelheid onder zware stroming en slechte weersomstandigheden.

Een boottocht maken is echt verfrissend als je de moeder natuur ziet en ermee omgaat. Verder houden we van vissen, feesten geven, dagtochten maken en andere recreatieve bezigheden op de boot. Dus als we zoveel quality time op de boot doorbrengen, is het belangrijk dat we veilig spelen en voorbereid zijn op elk evenement in de vorm van essentiële bootaccessoires.

Terwijl we in de meeste gevallen allemaal de best practices volgen om overbelasting van onze boten te voorkomen. Maar er zijn er altijd die hun boten overbelasten of overweldigen met krachtige motoren; waardoor het bij hoge snelheid instabiel wordt en zo de risico's op ongevallen vergroot. Niemand zou dat moeten doen, maar het is niet inert hun schuld, omdat ze zich er gewoon niet van bewust zijn!

What Is The Best Way To Avoid Overloading Your Boat? - ShipFever (1)

7 beste manieren om overbelasting van uw boot te voorkomen

1 ) Volg de capaciteitsplaat om overbelasting te voorkomen

Bijna alle grote boten hebben dit instructiebord, capaciteitsbord genaamd, aan het roer of aan de achtersteven van de boot. Deze metalen plaat geeft over het algemeen kritieke bootparameters aan, zoals; maximale snelheid, maximale capaciteit, motorvermogen, passagierscapaciteit en andere technische details zoals modelnummer, batch- en serienummer etc.

De Amerikaanse kustwacht verplicht een bootfabrikant om zo'n capaciteitsplaat aan het roer te installeren; voor alle boten van minder dan 20 voet lang. Als u zich niet aan deze beperkingen houdt, wordt uw boot niet alleen onstabiel en moeilijk te besturen, maar overtreedt u ook de federale wetten in veel van de Amerikaanse staten.

Zorg er vóór elke boottocht voor dat u de maximale passagiers- en gewichtslimiet op uw capaciteitsplaatje kent en volgt. Houd er rekening mee dat het totale draagvermogen van een boot onafhankelijk is van het totale aantal passagiers dat het kan vervoeren en het gewicht van de machines. Overschrijd dus in geen geval een van de limieten; passagier of gewicht om overbelasting van uw boot te voorkomen.

2 ) Controleer uw boothandleiding

Grote boten hebben meestal geen capaciteitsplaatje om te volgen, ze werden geleverd met een gebruikershandleiding. Deze bevat idealiter informatie zoals de basisindeling van uw boot; elektronische informatie, informatie over de bootmotor en veilig laadvermogen. U vindt er niet alleen de laadcompartimenten op een boot, maar ook hoeveel lading elk kan bevatten.

Sommige fabrikanten bieden ook een aparte veiligheidshandleiding voor hun boot met betrekking tot veilige praktijken bij het bedienen en laden van de boot. Deze documenten behandelen over het algemeen onderwerpen als; uw verantwoordelijkheid voor boot, bootuitrusting, passagiers en algemene veiligheidscontroles voor en na een boottocht.

In de handleiding van uw booteigenaar kunt u eenvoudig de specificaties van uw boot vinden, zoals; L.O.A, vrijboord, diepgang, doorvaarthoogte, kajuithoogte, tankinhoud, kiellengte en nog veel meer nuttige informatie. De belangrijkste van allemaal vindt u capaciteitsplaatinformatie aan het begin van uw handleiding; zelfs als uw boot geen fysieke capaciteitsplaat heeft geïnstalleerd aan de stuurstand.

3) Let op het water

Uw boot is niet alleen veilig omdat hij ver boven de limiet beladen is, maar ook vanwege zijn algehele stabiliteit in het water. Ja, de hoeveelheid gewicht die u aan de boot toevoegt, heeft invloed op de stabiliteit, maar het is niet het enige dat er invloed op heeft. Als vuistregel geldt dat een boot of vaartuig stabieler is in zeewater dan in zoetwatermeren of rivieren.

Het is zo omdat de zoutconcentratie in zeewater de boot helpt te drijven en stabiel te worden door de waterdichtheid te vergroten. Dit betekent dat u uw boot tot het uiterste kunt belasten en u toch veel veilig kunt voelen. Dit is dezelfde reden waarom u op sommige boten verschillende laadlimieten vindt voor zoet- en zeewater.

Bovendien wordt de stabiliteit van uw boot ook beïnvloed door de weersomstandigheden. Zo bent u met uw boot tot het uiterste beladen bij ruwe zee minder veilig dan bij normaal zonnig weer. Uw boot is het meest stabiel en veilig bij kalm weer en daarop zijn alle capaciteitsplaatwaarden gebaseerd.

Bonus:Ik vind ditHandleiding voor de eigenaar van de bootop internet, waarvan ik denk dat je het misschien leuk zou vinden om te lezen.

4) Zorgen voor algehele stabiliteit om overbelasting te voorkomen

Er is een reden waarom u uw laad- en zitruimte gelijkmatig over de boot verspreidt. Ongeacht de grootte zult u merken dat alle boten speciale ruimte voorin, in het midden en achterin hebben voor verschillende doeleinden. Dit wordt strategisch gedaan om het gewicht gelijkmatig over de totale lengte van de kiel te verdelen.

Een ongebalanceerde lading over de lengte van uw boot zal ertoe leiden dat deze naar de ene of de andere kant overhelt. Terwijl een lichte helling normaal is en zelfs voorkomt tijdens het manoeuvreren. Maar als u voelt dat uw boot te veel naar een kant helt, is het niet veilig om ver in het water te gaan. U kunt de algehele stabiliteit van uw boot verbeteren door het gewicht te herverdelen en zwaardere voorwerpen dichter bij het midden te plaatsen.

Evenzo, als u uw boot stabiel wilt houden, zelfs bij hoge snelheid en scherpe bochten; u moet zeker draagvleugelboot installeren in de buitenboordmotor van uw boot. Dit helpt niet alleen om de prestaties en efficiëntie van de boot te verbeteren, maar ook om uw rit op hoge snelheid te egaliseren; de boeg dwingen om naar beneden te gaan en de achtersteven om omhoog te gaan, wat de algehele vaarervaring en veiligheid een beetje verbetert.

Aanbevolen:SE Sport High Performance draagvleugelboot (Controleer de prijs op Amazon)

5 ) Overmeester uw boot niet

We houden allemaal op zijn minst van de snelheid op een bepaald moment en er is niets mis mee om je limieten en je vaartuigen te controleren. Maar soms gaat men te ver met dit concept; het toevoegen van krachtige motoren aan boten dan het aankan. Naarmate je veel hoger gaat in acceleratie en snelheid, wordt je boot steeds instabieler.

Als deze destabiliserende krachten ruimschoots binnen de limiet vallen die wordt gecontroleerd door de algehele stabiliteit van de balancerende boot; je bent veilig en kunt genieten van de vruchten van snelheidssensatie. Maar er is een grens aan wat uw boot deze krachten kan neutraliseren; grotendeels afhankelijk van de lengte en breedte van het schip. Dus aangezien de grootte van uw boot vastligt, ligt de bovengrens van acceleratie en snelheid die hij aankan vast.

Dit is meestal de reden waarom alle capaciteitsplaten het maximale aantal pk's hebben dat voor die boot wordt vermeld. Maar wanneer u uw boot overmeestert met grote krachtmotoren; je maakt het jezelf alleen maar moeilijk om de boot op topsnelheid en tijdens accelereren onder controle te houden. Als dit niet wordt gecontroleerd of geen voorzorgsmaatregelen worden genomen, zal de boot gevaarlijk naar de zijkant leunen of van de boeg opstijgen, wat ongelukken met hogesnelheidsboten kan veroorzaken.

Bonus:Als je het niet gelooft, kijk dan wat er echt kan gebeurenop dit youtube-filmpje.

6 ) Bedenk je eigen passagierslimiet

Misschien heb je niet het geluk dat capaciteitsplaatje aan het stuur of ergens in de buurt van het roer is geïnstalleerd. Veel boten worden niet meegeleverd en u kunt niet altijd de handleiding van de boot bij u hebben om door te verwijzen. Toen kwam het van pas dat u in ieder geval de lengte en breedte van uw schip kent en met behulp van formule uw eigen passagierslimiet kunt bepalen.

De bekende methode om tot een veilige passagierslimiet voor uw boot te komen, is door eerst de oppervlakte van de boot te bepalen met behulp van lengte x breedte. Deel vervolgens de oppervlakte die je krijgt door 14-16. Gebruik 14 voor kalm zeewater, 15 voor kalm zoet water en 16 als er milde wind staat of als u van plan bent uw snelheid te testen (Dagcruise op hoge snelheid).

Nu vraag je je misschien af ​​hoe zit het met onze kinderen? Ja, wanneer u de waarde bereikt, rondt u af naar het dichtstbijzijnde gehele getal, bijvoorbeeld 6,89 wordt 7 en 6,23 wordt 6. Tel nu bij het berekenen van het aantal passagiers elke volwassen man of vrouw als 1 en elk kind als 0,5 of de helft van de volwassen passagier.

7 ) Plan uw reis of reis

De beste manier om te voorkomen dat onze boot overbelast raakt, is door plannen te maken voor onze reis. Vaak nemen we te veel spullen en mensen mee omdat we niet plannen op basis van de capaciteit van de boot. Sterker nog, als we dingen de laatste keer doen, kunnen we het gewicht niet gelijkmatig over de boot verdelen en ook niet-essentiële handige accessoires meenemen.

Als we gewoon onze boottocht plannen, voorkomen we vaak dat we overbelast raken, omdat we de tijd krijgen om onze behoeften te beseffen en er prioriteit aan te geven. Anders merk ik zelfs dat ik vaak te veel of te weinig meeneem op een boot. Niet alleen helpt het plannen van uw reis om een ​​veilige afstand tot de kust te bewaren en alle essentiële bootaccessoires bij de hand te hebben.

Volg bij het plannen van uw boottocht de instructies in de gebruikershandleiding om overbelasting of capaciteitsplaat aan het roer van de boot te voorkomen. Tijdens het laatste telefoontje categoriseert u dingen op basis van behoefte en gewicht en slaat u ze dienovereenkomstig op een boot op. Probeer bovendien in plaats van de hele tijd bij elkaar te zitten, indien mogelijk een andere positie in te nemen.

Lees ook:
  • Essentiële vaaraccessoires die elke zeiler zou moeten hebben
  • Wat zijn verschillende boottypes? | Een gids over soorten boten
  • Een beginnershandleiding over het besturen van een boot
  • Maak uw bootmotor winterklaar (binnenboord / buitenboordmotor) | Gemakkelijke gids
Weet u dat wij post schrijven op uw verzoek?

Vraag je eigen onderwerp aan!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 12/12/2023

Views: 6325

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.